Sözlü Tarih Yazdır E-posta

Image

Image

Image

Image

Image

Çoğunluğu oluşturan ve o ana kadar tanınmayan sıradan insanlar etrafında kurulmuş bir tarih türü; sözlü tarih.

Yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatımları aracılığıyla tarih yazma…

Öznelliği, ve gündelik yaşamı tarihin araştırma alanına dâhil etme…

Sözlü tarih, tarihin içine hayatı sokar, kapsamını genişletir.

Sözlü tarihin amaçlarından biri, daha az ayrıcalıklı ve özellikle yaşlı olanların anlatımlarını ses ve/veya görüntü yoluyla kaydederek bir arşiv oluşturmaktır. Seçilmiş bir birey, aile, topluluk, mahalle veya yöre sözlü tarihin konusu olabilir.

Sözlü tarih arşivi ise, tarihçinin ilgi alanına bağlı olarak belirli tarihi dönem ve konular üzerine hazırlanacak çalışmaların ana malzemesini oluşturur, bilgiyi gelecek kuşaklara taşır.

Afyonkarahisar’ımız için sözlü tarih; verimli bir alan, kaybedilmemesi gereken bir hazinedir.

Bugünü anlama çabasıyla yüzlerimizi geçmişe dönmekteyiz.

Bireysel tanıklıklara ilgi duymaktayız.

Sözlü tarih çalışmalarımız, kabul edilmiş mitleri ve resmi tarih geleneği içinde yer alan baskın yargıları yeniden tartmamızı, geçmişimizi doğru anlamamızı sağlayacaktır. Sıradan insanlarımızın saygınlık ve özgüven hissi kazanmaları, kuşaklar ve toplumsal sınıflar arasında bağlantıyı ve anlaşmayı sağlamak amacıyla…

İnsanlarımızın gündelik yaşam biçimleri ve kendi tarihleri anlattırılıp, en doğrudan biçimde toplanan, bu sözlü ve görüntülü kayıtlar derlenecektir.

Geçmişte Afyokarahisar’daki sıradan hayatlarımızın, çevremizin, evlerimizin, işimizin, işyerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin, toplumsal olaylarımızın anlaşılmasını ve bundan zevk alınmasını hedeflemekteyiz.

Geçmişe takılıp kalmak için değil, bugünümüzü kavramak için...