AYTAM Dostları Yazdır E-posta

AYTAM Afyonkarahisar Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi, zengin bir aileden, büyük sermaye grubundan, politik çevreden ya da devletten hiçbir destek almadan kısıtlı olanaklar içinde doğmuş bir sivil girişimdir. Farklı kuşaklardan, mesleklerden, çevrelerden kişilerin AYTAM’ın iddia, hayal ve çabalarına ortak olmasına ve yükümlülük almasına ihtiyaç vardır.

AYTAM’ın varlığını sürdürebilmesi, amaçlarını gerçekleştirebilmesi, faaliyetlerini yaygınlaştırıp zenginleştirebilmesi yolunda katkısı olan herkes AYTAM DOSTU olarak tanımlanmaktadır.

AYTAM DOSTU olmayı bazı sorumlulukları olan ve bazı hakları birlikte getiren farklı kategorilerde bir ilişki olarak görüyoruz.

Gönüllülük

Farklı kuşaklardan, mesleklerden, çevrelerden kişilerin AYTAM'ın iddia, hayal ve çabalarına ortak olma duygusuyla, AYTAM merkezinde veya yürüttüğü / yürüteceği projelerde parasal karşılık almadan yükümlülük ve görev üstlenme istekleri kabul edilir.

Merkeze üye olmak, hiçbir prosedüre bağlı olmadan çalışmalara gönüllülük esası ile katılma isteğini yazılı olarak bildirmekle olur.

Üyeler Afyonkarahisar’ın yerel tarihi konusundaki çalışmaları birlikte oluşturup sonuçlardan birlikte yararlanırlar. Merkezin faaliyetleri konusunda söz sahibidirler. Çalışma sonuçlarından faydalanma konusunda öncelik hakları vardır. Merkezde, üyelerin katılma isteğini yazılı olarak bildirdikleri formlardan oluşan kayıtlar tutulur.

İzleyiciler, Merkezin çalışmalarına hiçbir katkı vermeden sadece izleyenlerden oluşur. Çalışma sonuçlarından faydalanma konusunda üyelere tanınan haklardan yararlanmaları için kendilerinden karşılık talep edilebilir. Merkezin faaliyetleri konusunda söz sahibi değillerdir. Merkezde izleyicilerin kaydı tutulmaz.

 

Nesne Bağışlama

AYTAM, Afyonkarahisar’ın yerel tarihini aydınlatarak, herkes için anlaşılır hale getirmek ve sevdirmek amacıyla her türlü orijinal resim, belge ve nesneyi sergilemeyi amaçladığından, koleksiyonların geliştirilip zenginleştirmesi için bunların bağışına çok önem verilmektedir.

Yerel tarih, sıradan hayatlarımızı, evlerimizi, işyerlerimizi, içinde yaşadığımız kentin olaylarını, çevremizi, gelenek ve göreneklerimizi konu aldığından, yakın ve uzak tarihi özelliği olan her tür ev ve iş eşyası, giyim eşyası, alet-edevat, resim, belge, kitap ve benzeri büyük-küçük her tür nesne bağışı kabul edilir.

Bağışlayanların adı soyadı ve yer almasını istedikleri açıklamalar sergilenen nesnede belirtilmektedir.

Emanet Bırakma

Yakın ve uzak tarihi özelliği olan fakat sahibi için bağışlanamayacak önemde olan her tür ev ve iş eşyası, giyim eşyası, alet-edevat, resim, belge, kitap ve benzeri büyük küçük her tür nesne parasal karşılık ödenmeden belli bir süre için sergilenmek amacıyla emaneten alınır.

Emanet bırakanların adı soyadı ve yer almasını istedikleri açıklamalar sergilenen nesnede belirtilir.

Sponsorluk

Kişi veya kurumların AYTAM'ın ihtiyaçlarını veya yürüttüğü / yürüteceği projelerin giderlerinin tümünü ya da bir bölümünü bağış olarak karşılaması kabul edilir.

Image