Çocuk bahçesi nerede... Yazdır E-posta
Yazar Kadir Daylık   
Perşembe, 13 Aralık 2007
Çocuk Bahçesi nerede? Fahrettin Kiper’in 1945 yılında yayımladığı “Afyon Karahisar Valilik Notlarımdan Birkaç Hatıra” isimli kitabından naklediyorum: “Vilayette, iktisadi, içtimai, idari yollarda gerekli bularak kararlaştırdığım işler arasında Afyon Kenti için başlıbaşına bir bölüm ayırmıştım. Bu yoldaki maksatlarımdan ikisini şimdi arz edeceğim: Çocuk Bahçesi nerede? Fahrettin Kiper’in 1945 yılında yayımladığı “Afyon Karahisar Valilik Notlarımdan Birkaç Hatıra” isimli kitabından naklediyorum: “Vilayette, iktisadi, içtimai, idari yollarda gerekli bularak kararlaştırdığım işler arasında Afyon Kenti için başlıbaşına bir bölüm ayırmıştım. Bu yoldaki maksatlarımdan ikisini şimdi arz edeceğim:

Biri; şehir ahalisi ve çocuklarının içtimai ve medeni terbiye noktasından yükseltilmesine çalışılması, ikincisi de şehrin İstanbul İstasyonuna doğru yürütülmesi ve bu sahanın imar bölgesi haline konulması idi. Bu saha layık iken o vakit itibar görmüyordu.

Birinci maksat için halkta ve çocuklarda iyi duygu ve iyi şeylere karşı sevgi uyandırmak sebeplerini hazırlamağı düşündüm. Necabet ve fazilet ancak bu güzel hislerle beslenebilirdi. İyi duyguya ve iyiyi sevmeğe en ziyade kaynak olabilecek şeyler de bahçeler, çocuk oyun ve oyuncak yerleri, sinemalar, tiyatrolar gibi eserler olduğu cihetle Afyon’da bunlardan mümkün olabilenlerin kurulmasına çalıştım.

Afyon’da çocuk doğumu bereketlidir. Buna göre de onları korumak, kayırmak gereklidir. Önce mahalle arasında, Yukarı Pazar’a giden cadde üzerindeki bahçe Belediye’ce açıldı, bu halka açılan ilk bahçedir. Asıl çocuk bahçesini Hükümetten istasyona giden yolun sağ yanında ve şimdiki vali evi arsasının yakınında seçmiştim. Sebebi, yukarıda yazdığım imar sahasını gerçekleştirmek, çocuk eğlenmelerini ve toplanmalarını göz önüne getirmekti.

Bahçenin yeri sevgili Milli Şefimiz İsmet İnönü’nün (Başvekil bulunuyorlardı) buyruklarıyla tahsisen çocuk bahçesine Vakıflar İdaresi’nden verilmiş ve satın alınan komşu küçük parçalarla muntazam şekle sokulmuştu. Bahçenin uzunluğu ikiyüzelli, genişliği doksan metreydi. Tanzime 1928 Ağustosunda başlanmış 1930 senesinde ikmal edilmiştir. Ödenen yer bedelleri de içinde olmak üzere Hususi Muhasebe’den yapılan bütün masraf onbin lirayı geçmemiştir. Bahçenin onarılmasında Mahbusların çok emeği geçmiştir. Yerlerin, çimenlerin düzenlenmesi, türlü ağaçlar ve çiçekler, Fransa’dan getirilen çeşitli güller itina ile yaptırılmış havuzlar, Amerikan sistemi kurulmuş oyun ve jimnastik aletleri ve kum havuzları akşamları toplantıları kolaylaştırarak hem Şehre medeni bir değişiklik vermiş, hem de halkın ve çocukların ruhi inceliklerini okşamıştı”

Değerli Dostlar;

1928 yılında yapımına başlanıp 1930 yılında tamamlanan bu çocuk bahçesine şimdi ne oldu? Yeri neresidir; bilen var mı?

Av. Kadir Daylık
 
< Önceki   Sonraki >