ÇALIŞMA GRUPLARI Yazdır E-posta

AYTAM TÜZÜĞÜ

Madde 11-Çalışma Grupları

Merkezin çalışmalarını daha iyi bir surette gerçekleştirebilmek için Merkez üyeleri arasında bir görev bölümü yapılabilir. Bu şekilde oluşturulan gruplar çalışma grupları olarak adlandırılırlar

Çalışma Grupları Kurultay’da belirlenebileceği gibi daha sonra da oluşturulabilir.

Çalışma grupları kendi içlerinde yapacakları periyodik toplantılarda oluşturdukları öneri ve görüşleri Aytam Yürütme Kurulu’na getirerek merkezin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlarlar.

Merkezin web sayfasından ve e-posta grubu yazışmalarından, her tür yazılı ve görsel yayın hazırlanmasından sorumlu olan İnternet ve E-posta, Yazı ve Görsel Yayınlar Çalışma Grubu kurulabilir.

Merkezde sergilenecek ve araştırmalara kaynak olacak yayın, belge ve nesnelerin toplanmasından, satın alınmasından, envanterinin düzenlenip tutulmasından ve sergilenmesinden, merkezin orijinal fotoğraf ve belge arşivinin oluşturulmasından ve düzeninden sorumlu olan Belge ve Nesne Toplama, Envanterini Düzenleme, Sergileme Grubu kurulabilir.

Yazılı, görüntülü ve sözlü tarih arşivinin oluşturulmasından sorumlu olan Yazılı, Görüntülü ve Sözlü Tarih Çalışma Grubu kurulabilir.

Afyonkarahisar, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde ve gerek görüldüğünde diğer yerlerde de birer grup kurulabilir.

Gerekli görüldüğünde başka gruplar da kurulabilir.

İnternet ve E-posta, Yazı ve Görsel Yayınlar Çalışma Grubu - 2010

Kadir DAYLIK İstanbul
İsmail H. NAKİLCİOĞLU
 Afyonkarahisar

Belge ve Nesne Toplama, Envanterini Düzenleme, Sergileme Grubu- 2010

R.Gülenay YALÇINKAYA
 Afyonkarahisar
Hasan ÖZPUNAR
 Afyonkarahisar


Yazılı, Görüntülü ve Sözlü Tarih Çalışma Grubu - 2010


İsimler ... tarihi itibariyle yapılan başvurulara göre sıralanmıştır.
Gruplarda görev almak için lütfen başvurunuz.